องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในเขตตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านอีปาด


27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด นำโดยนางประดับ สมนึก นายกองค์การบริาหรส่วนตำบลอีปาด ร่วมกับผู้บุคลากรตำบลอีปาด ผู้นำชุมชน อพปร. อสม. อถล. และหน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

2023-11-21
2023-11-21
2023-11-13
2023-11-01
2023-10-16
2023-10-04
2023-10-02
2023-10-02
2023-09-20
2023-09-20