องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mzo8vd หรือ คิวอาร์โค้ด ประชาสัมพันธ์ ค่ะ

2024-04-11
2024-04-11
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-21
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-09
2024-01-18