องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (27 ธ.ค.2565) [ 28 ธ.ค. 2565 ]47
2 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (30 พ.ย.2565) [ 2 ธ.ค. 2565 ]35
3 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (23 ก.ย.2565) [ 27 ก.ย. 2565 ]70
4 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (19 ก.ย.2565) [ 20 ก.ย. 2565 ]32
5 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (22 ส.ค.2565) [ 23 ส.ค. 2565 ]38
6 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (8 ส.ค.2565) [ 11 ส.ค. 2565 ]45
7 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (30 พ.ค.2565) [ 31 พ.ค. 2565 ]44
8 บันทึการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (14 ม.ค.2565) [ 17 ม.ค. 2565 ]30
9 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]44
10 รายงานการประชุมสภา โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]256
11 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2562 (30 ต.ค.2562) [ 27 ธ.ค. 2562 ]185
12 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3-2562 (5 ก.ย.2562) [ 7 ต.ค. 2562 ]213
13 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2562 (ครั้งที่ 2) (16 ส.ค. 2562) [ 9 ก.ย. 2562 ]213
14 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2562 (7 ส.ค.2562) [ 19 ส.ค. 2562 ]199
15 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2562 (14 มิ.ย.2562) [ 9 ส.ค. 2562 ]197
16 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2562 (30 เม.ย.2562) [ 17 มิ.ย. 2562 ]200
17 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2562 (22 มี.ค.2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]204
18 บันทึกการประชุมสภา อบต.อีปาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2562 (28 ก.พ.2562) [ 25 มี.ค. 2562 ]197