องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]179
82 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]162
83 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก อบต.ไม่โกง 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]179
84 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]172
85 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]174
86 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]166
87 O26 แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]170
88 แผนอัตรากำลัง3-ปี 61-63 [ 1 ต.ค. 2561 ]158
89 O26 แผนอัตรากำลัง3-ปี 61-63 [ 1 ต.ค. 2561 ]173
90 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต [ 9 ต.ค. 2560 ]168
91 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต [ 9 ต.ค. 2560 ]160
 
|1|2|3|4หน้า 5