องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]11
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงปม. พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]8
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 23 ม.ค. 2566 ]52
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 23 ม.ค. 2566 ]60
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) [ 2 ม.ค. 2566 ]2
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]98
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งปม.พ.ศ. 2561 - 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]120
8 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]212
9 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2563 ]248
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 1 ต.ค. 2563 ]211
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 1 ต.ค. 2563 ]220
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) อบต.อีปาด [ 1 ต.ค. 2561 ]214
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 30 พ.ย. 2559 ]238
14 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) [ 19 ส.ค. 2558 ]261
15 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 [ 31 ส.ค. 2555 ]228