ร่วมงานพิธีอัญเชิญหีบศพ พระครูโกวิทวงศานุวัตร (คำหม่วน โกวิวํโส)อดีต เจ้าคณะตำบลอีปาด อดีต เจ้าอาวาสวัดบ้านอีปาด ขึ้นสู่จิตกาธาน (เมรุลอย) ณ วัดบ้านอีปาด

  รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปี 2567

  ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มาติดต่อหรือรับบริการในทุกภารกิจ ตอบแบบวัด EIT

  ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านหนองไฮ

  ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง

  ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านอิปาด