องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA


สถิติการให้บริการประชาชน ปี งปม.พ.ศ. 2566 เดือน ก.ค. - ก.ย.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติการให้บริการประชาชน ปี งปม.พ.ศ. 2566 เดือน ก.ค. - ก.ย.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด