องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA


รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.65

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.65
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด