องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

 
บริการประชาชน E-service
 

บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะชำรุด/ขัดข้อง ในพื้นที่ อบต.อีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จงศรีสะเกษ

ระบบตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

ร้องเรียนการทุจริต

เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.อีปาด

E-mail องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบต.อีปาด

กระดานเสวนา อบต.อีปาด

ระบบ e-LAAS กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เฟสบุ๊คที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์

ระบบหนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ

แบบ สม.3(รถสูบส้วม)

ใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย