องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบป...
   

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูง...

  โครงการสร้างการมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่...
   

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงส...

  รับบริจาคสิ่งของเพื่อศูนย์พักคอยฯ วันที่ 20 สิงหาค...
    วันที่ 20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไว...
  รับบริจาคสิ่งของเพื่อศูนย์พักคอยฯ วันที่ 19 สิงหาค...
    วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไว...
 
 
 
พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019