องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (18 มี.ค.25...
   

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายประนัย ป้องเศร้า ผู้ช่วยนายช่างไ...

  การซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (11 มี.ค.25...
   

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด โดยนายประนัย ป้องเศร้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มีนาคม 2564
   

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอดิศักดิ์  จันทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด พร้อมด้วย ส...

  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ในวันที่ 25...
   

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด  ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  ...

 
 
 
 
พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019