องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากความเสียหายกรณีเกิดพายุล...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 24]
 
  โคงการ ควบคุม ป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคระบ...[วันที่ 2021-06-07][ผู้อ่าน 28]
 
   มอบสิ่งของให้ อบต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 21]
 
  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจา...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 41]
 
  ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (20 เม.ย.2564)...[วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 51]
 
  ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (20 เม.ย.2564)...[วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 43]
 
  การซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (18 มี.ค.25...[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 67]
 
  การซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (11 มี.ค.25...[วันที่ 2021-03-11][ผู้อ่าน 60]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มีนาคม 2564[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 63]
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ในวันที่ 25...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 67]
 
  อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน...[วันที่ 2021-02-17][ผู้อ่าน 49]
 
  การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหา...[วันที่ 2020-11-27][ผู้อ่าน 54]
 

หน้า 1|2|3|4