องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


รับบริจาคสิ่งของเพื่อศูนย์พักคอยฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2564


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอยรอเตียงของผู้ป่วยโควิด -19 ดังนี้ 1. คุณครูอรทัย วรรณวัฒน์ (ครูเจี๊ยบ) บ้านหนองไฮ - บริจาคเงิน 2,000 บาท 2. นางสาวอรอนงค์ สุรวิทย์ บ้านหนองไฮ - บริจาคเงิน 500 บาท 3. นายปณิธาน โคตรวงศ์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ อบต.อีปาด - บริจาคเงิน 100 บาท 4. นางทองมา เอกศิริ บ้านอีปาด - บริจาคเงิน 300 บาท 5. พระอาจารย์ชุมพล ฉินนาลโย รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านแสงใหญ่ - บริจาคข้าวกล่อง 30 กล่อง 6. นายปัญญา สมนึก สมาชิกสภา อบต.อีปาด บริจาค - ไข่ไก่ 2 ถาด - กาแฟ 1 ห่อ - โอวัลติล 1 ห่อ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และขออำนวยอวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
2022-02-24
2022-02-18
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-09
2022-01-14
2022-01-14
2021-10-12
2021-09-17
2021-08-20