องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


รับบริจาคสิ่งของเพื่อศูนย์พักคอยฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2564


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอยรอเตียงของผู้ป่วยโควิด -19  ดังนี้
1. นายสำลี – นางถาวร  ชราศรี  บ้านอีปาด  บริจาค
          - ข้าวสาร                15  กก.
          - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  2  แพค
          - ไข่ไก่                    1  ถาด
2. นายณัฐวุฒิ  สุรวิทย์  บ้านอีปาด  บริจาค
          - แอลกอฮอล์          2  แกลลอน
ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง และขออำนวยอวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

2022-07-27
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-12
2022-07-12
2022-07-12
2022-06-20
2022-06-20
2022-05-11