องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


รับบริจาคสิ่งของเพื่อศูนย์พักคอยฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2564


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอยรอเตียงของผู้ป่วยโควิด -19 ดังนี้ 1. นางประคอง ทุมวงศ์ บ้านทุ่งมั่ง บริจาค - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 แพค - เงินสด 100.- บาท 2. นางสาวศรัญญา พิมพ์พันธ์ นางสาวอภิญญา พิมพันธ์ นายพุทธา พิมพันธ์ นางสาวเกศสุดา สุรวิทย์ บ้านหนองไฮ บริจาค - ขนมแซนวิซ 2 แพค - ขนม 5 แพค - นมกล่อง 3 แพค - น้ำส้มขวดเล็ก 6 ขวด - เจเล่ไลท์ 4 แพค 3. นายจอม – นางสาคร ป้องเศร้า บ้านอีปาด บริจาค - ข้าวสาร 10 กก. - หอมแดง 1 จุก - กระเทียม 1 จุก - พริกแห้ง 1 กก. - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 แพค - ปลากระป๋อง 1 แพค - กาแฟ 1 ห่อ - น้ำปลา 1 ขวด - รสดี 1 ห่อ - แอลกอฮอล์ 1 ขวด 4. นายอ่อนสา ชราศรี บ้านอีปาด บริจาค – เงินสด 100.- บาท ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง และขออำนวยอวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
2022-02-24
2022-02-18
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-09
2022-01-14
2022-01-14
2021-10-12
2021-09-17
2021-08-20