องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โครงการสร้างการมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้แนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2021-10-12
2021-09-17
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-15
2021-08-13
2021-08-11
2021-08-09
2021-08-06