องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โครงการสร้างการมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วม และรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้แนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2022-06-20
2022-06-20
2022-05-11
2022-04-27
2022-02-24
2022-02-18
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-09
2022-01-14