องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสมบัติ  สุรวิทย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด นายบุรี  จันทรัตน์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด และนางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

2022-06-20
2022-06-20
2022-05-11
2022-04-27
2022-02-24
2022-02-18
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-09
2022-01-14