องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนเพื่ออะไร อะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2022-06-20
2022-06-20
2022-05-11
2022-04-27
2022-02-24
2022-02-18
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-09
2022-01-14