องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


       วันที่  11  พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 และเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนเพื่ออะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29
2022-08-29
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18