องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


การประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อปรึกษาหารือในส่วนของการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานแต่ละส่วนงาน และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรับทราบและถือปฏิบัติ

2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29
2022-08-29
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18