องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด นำโดยนางประดับ สมนึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เป็นตัวแทนมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29
2022-08-29
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18