องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2565


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ขึ้น นำโดยนางประดับ สมนึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ร่วมกับบุคลากร อบต.อีปาด ผู้นำท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน อพปร. อถล. และบุคลากรจาก รพสต.ตำบลอีปาด ช่วยกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ร่วมด้วยช่วยกัน





2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29
2022-08-29
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18