องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


ออกให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข - แมว ณ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ได้ออกให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข - แมว ณ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29
2022-08-29
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18