องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในเขตตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านอีปาด


27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด นำโดยนางประดับ สมนึก นายกองค์การบริาหรส่วนตำบลอีปาด ร่วมกับผู้บุคลากรตำบลอีปาด ผู้นำชุมชน อพปร. อสม. อถล. และหน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-09
2022-12-01
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-13
2022-09-09