องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในเขตตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านอีปาด


27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด นำโดยนางประดับ สมนึก นายกองค์การบริาหรส่วนตำบลอีปาด ร่วมกับผู้บุคลากรตำบลอีปาด ผู้นำชุมชน อพปร. อสม. อถล. และหน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29
2022-08-29
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18