องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


ประกาศรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อีปาดเกมส์ 65)


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จะดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อีปาดเกมส์ 65) ในระหว่างวันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2565 ณ สนามเปตององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-18
2023-08-23
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-10