องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565


วันที่  9  กันยายน  2565  นางประดับ  สมนึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.อีปาด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อบต.อีปาด ร่วมกันออกสำรวจและตรวจสอบถนนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป

2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-09
2022-12-01
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-13
2022-09-09