องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 13 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-09
2022-12-01
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-13
2022-09-09