องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 13 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29
2022-08-29
2022-07-29
2022-07-27