องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป


วนที่  27 กันยายน 2565 อบต.อีปาด จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป โดยการทำพริกแกงเผ็ด และน้ำพริกเผากุ้งแห้ง





2023-01-16
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-09
2022-12-01
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-13
2022-09-09