องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด 2562


วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอดิศักดิ์  จันทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โดยเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้นักเรียนจากโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

2020-02-20
2020-02-13
2020-01-16
2019-12-13
2019-09-27
2019-09-20
2019-09-19
2019-09-18
2019-09-12
2019-08-12