องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 2562


วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2562 นายอดิศักดิ์  จันทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ร่วมโครงการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

2020-02-20
2020-02-13
2020-01-16
2019-12-13
2019-09-27
2019-09-20
2019-09-19
2019-09-18
2019-09-12
2019-08-12