องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563
2020-02-20
2020-02-13
2020-01-16
2019-12-13
2019-09-27
2019-09-20
2019-09-19
2019-09-18
2019-09-12
2019-08-12