องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

ข้อมูลผู้บริหาร


นางประดับ  สมนึก

นายองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

 โทร.086-2481611

นายประวัติ  ป้องเศร้า

นายคำภา  ชารี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
โทร.098-1979959
ทร.097-0930352
นายอัครเดช  สุรวิทย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
โทร.090-2878472