องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

ที่ทำการ อบต.

 

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

E-mail admin@epad.go.th

website  www.epad.go.th

 โทรศัพท์/โทรสาร : 045-915866
 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

 
  <>