องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพันธ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ