องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 (มี.ค.2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]49
2 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 (ก.พ.2563) [ 2 มี.ค. 2563 ]41
3 4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 (ม.ค.2563) [ 3 ก.พ. 2563 ]38
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]46
5 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 (ธ.ค.2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]43
6 2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 (พ.ย.2562) [ 2 ธ.ค. 2562 ]37
7 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงปม.พ.ศ.2563 (ต.ค.2562) [ 1 พ.ย. 2562 ]46
8 แผนการจัดหาพัสดุ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]43
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งปม.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]48
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 [ 1 ต.ค. 2562 ]24
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 [ 1 ก.ค. 2562 ]24
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]119
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว)สายทางบ้านทุ่งมั่ง - รร.ประสานมิตรวิทยาบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]182
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด) บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]107
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางบ้านหนองไฮ-นาคำใหญ่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]115
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางรอบดอนปู่ตาบ้านทุ่งมั่ง (ช่วงที่ 2 ) บ้านทุ่งมั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]111
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางอีปาด-ลิ้นฟ้า บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2562 ]116
18 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางบ้านหนองไฮ - นาคำใหญ หมู่ที่ 3,5 [ 24 พ.ค. 2562 ]22
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 [ 1 เม.ย. 2562 ]24
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนพื้นทางดินซีเมนต์ สายบ้านทุ่งมั่ง - บ้านทัน ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2562 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7