องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 1 ก.ค. 2564 ]34
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]33
3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]35
4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5600 [ 15 มี.ค. 2564 ]33
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]33
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9494) [ 10 มี.ค. 2564 ]34
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13290 [ 9 มี.ค. 2564 ]34
8 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 ก.พ. 2564 ]34
9 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]35
10 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]35
11 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาที่ทำการ อบต. ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]33
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยกางลงหินคลุก สายรอบตลาดรอบใน บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]35
13 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จำนวน 3 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (393,000) [ 15 ก.พ. 2564 ]34
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]35
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาที่ทำการ อบต.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]35
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]35
17 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]34
18 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]34
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]34
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11