องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับงานสารบรรณ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับงานสารบรรณ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด