องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงาน (ด้านการเงิน การบัญชี)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงาน (ด้านการเงิน การบัญชี)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด