องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.อีปาด