องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
การบริหารความเสี่ยง/งานควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]18
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 28 พ.ค. 2564 ]14
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 2 ต.ค. 2563 ]258
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 2 ต.ค. 2563 ]812
5 แผนการบริหารความเสี่ยง 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]408
6 รายงานการควบคุมภายใน งปม.2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]140
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.อีปาด [ 27 ธ.ค. 2562 ]258
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักงานปลัด [ 27 ธ.ค. 2562 ]189
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง [ 27 ธ.ค. 2562 ]149
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง [ 27 ธ.ค. 2562 ]146
11 แผนการบริหารความเสี่ยง 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]583
12 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 2 [ 1 ต.ค. 2562 ]134
13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 1 [ 1 พ.ค. 2562 ]133
14 รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2559 ]128